niedziela, 9 października 2011

ARCHITEKTURA DLA DZIECI: DANIA.

Projekt : Przedszkole!

Fundacja MK Hopsiup Project zaprasza studentów do udziału w warsztatach architektonicznych prowadzonych przez dwie grupy projektantów - Jakuba Lewkowicza (Polska-Dania) i Le 2 WORKSHOP (Polska).

Termin:  19-20.11 i 25-26 2011 r.
Miejsce: przestrzeń dzielnicy Żoliborz Południowy/Warszawa
Prowadzący: Jakub Lewkowicz (dansk arkitekt M.A.A.) oraz Lilianna Prus i Jędrzej Lewandowski (Le 2 WORKSHOP)

Architektura dla dzieci – inspiracja, wspieranie rozwoju, definicja jakości.
Fundacja Hospiup Project, zajmująca się wczesną edukacją projektową, w bieżącym projekcie stawia sobie za cel wniesienie faktycznego wkładu w kształt budownictwa użyteczności publicznej dedykowanego Dzieciom, wzorując się na dobrych praktykach skandynawskich.
Chcemy dokonać, tak wydawałoby się oczywistego, wyjścia z procesem projektowania budynku przedszkola od konsultacji – z głównymi użytkownikami – Dziećmi. Podczas warsztatów przedszkolaki
zdefiniują jakość, do której dążyć będą architekci, chcąc stworzyć przedszkole modelowe, odpowiadające potrzebom, pomysłom, fantazji Dzieci.
Znaczącym założeniem programu jest przepływ i wymierność działań – wychodząc od konsultacji z Dziećmi, podczas dwóch dni warsztatowych grupa studentów architektury pod kierownictwem polsko-duńskiego architekta Jakuba Lewkowicza, przy udziale merytorycznym firmy Rockwell, stworzy dwie koncepcje architektoniczne oparte na skandynawskiej stylistyce, rozwiązaniach energooszczędnych i z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. ”Zdefiniowanie oczekiwań prawdziwego użytkownika – Dzieci i oparcie projektu na scharakteryzowanej przez nie jakości, to nowatorskie podejście pod względem zarządzania jakością w procesie projektowania budynku” – twierdzi Jakub Lewkowicz, ekspert w tej dziedzinie.
Druga grupa, wraz z architektami Lilianną Prus i Jędrzejem Lewandowskimz z pracowni „Le 2 Workshop”, skupi się na detalach architektonicznych i aspekcie punktu odniesienia, jaki przybierają Dzieci w ich postrzeganiu. W rozmowie i działaniu ze skalą i proporcją przyjmiemy zasadę „Dzieci pytają – architekci odpowiadają” poprzez projekt, makietę, rysunek.
Program zakończy Duński Dzień Otwarty, prezentujący dokonania warsztatowe. Mieszkańcy, zaproszeni urzędnicy, decydujący o kształcie tkanki miejskiej, i wszyscy zainteresowani, będą mogli prześledzić proces projektowania i jego efekty, a także wziąć udział w zabawach z Eko Teko, teatrze lalki Gagani.
Projekt finansowany przez Dzielnicę Żoliborz, objęty patronatem Ambasady Danii i Duńskiego Instytutu Kultury.
Pomysłodawca i organizator: Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project.
Terminy: warsztaty: 19-20.11 i 25-26.11, Duński Dzień Otwarty: 27.11
Zapisy na warsztaty dal studentów architektury i wzornictwa przemysłowego: 
Katarzyna Domagalska
kasia@hopsiup.org ,
Joanna Krupa
asia@hopsiup.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz