czwartek, 4 stycznia 2024

 NOWOŚĆ!

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH. SASKA KĘPA

15 grudnia 2023 wydana została czwarta, najnowsza pozycja z serii poradników dotycząca architektury i urbanistyki Saskiej Kępy. Poradnik opisuje historię i przybliża typologię architektury dzielnicy. Daje wytyczne w zakresie prawidłowej konserwacji,  użytkowania i remontów obiektów historycznych, finansowania prac konserwatorskich i budowlanych. Pokazuje przykłady dobrych praktyk remontowych oraz najczęściej popełnianych błędów.


SERIA „PORADNIKÓW DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH” DLA DZIELNIC WARSZAWY

Pierwszą publikacją był wydany w 2017 roku "Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza” który w 2018 roku otrzymał Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii „Najlepsze wydarzenie architektoniczne” w IV edycji konkursu.

Od tego czasu ukazały się publikacje poświęcone m.in. dzielnicom: Mokotów, Muranów czy Saska Kępa. Celem serii poradników dobrych praktyk architektonicznych jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony dziedzictwa, w tym w szczególności jej metod i uwarunkowań prawnych. Opracowanie ma pomóc w zrozumieniu urbanistyki i architektury dzielnicy i uświadomić inwestorom – wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz osobom prywatnym – planującym remonty kamienic jak ważne jest by realizacja ich zamierzeń odbyła się z poszanowaniem historycznej substancji. W publikacji znajdą się praktyczne porady dla inwestorów, przykłady dobrych wzorów w działaniach remontowych oraz najczęściej popełnianych błędów.

Seria „Poradników dobrych praktyk architektonicznych” dla dzielnic Warszawy wydawana przy wsparciu finansowym i merytorycznym Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

Zbigniew Domagalski (ZED Projekt): projekt graficzny i ilustracje, teksty, redakcja merytoryczna oraz konsultacje architektoniczne.

poniedziałek, 2 marca 2015

Fundacja młodej kultury hopsiup project jest załozycielem i pomysłodawcą Klubu Sady - klubu miłośników architektury Sadów Żoliborskich.
facebook/klubsady

Projekt KLUB SADY prezentuje fenomen osiedla Sady Żoliborskie zaprojektowanego z wykorzystaniem drzew po dawnych żoliborskich ogrodach. Sady Żoliborskie to jeden z najciekawszych eksperymentów w architekturze mieszkaniowej Warszawy, powstawały na fali odwilżowego powrotu do modernizmu. Ich projektantka Halina Skibniewska (1921 – 2011) opracowała unikalny model mieszkania zmiennego oraz założenia architektury społecznej. Klub Sady to inspiracja dla współczesnych działań na polu architektury, architektury zieleni i działań tworzących więzi międzyludzkie.

Postać legendarnej architektki Haliny Skibniewskiej, dotychczas nie znalazła odzwierciedlania we współczesnych działaniach i opracowaniach dotyczących dziedzictwa awangardy współczesnej architektury polskiej. Założenie modelu osiedla otwartego Sady Żoliborskie, które w przeszłości było chlubą stolicy i miejscem wizyt studyjnych zagranicznych architektów, również zostało zapomniane, a jako rozwiązanie bardzo nowoczesne i nadal stanowiące wzorzec projektowania społecznego, zasługuje na promocję. Mieszkańcy osiedla do dziś realizują założenia jego projektantki i opiekują się parkiem pełnym owocujących nadal drzew i przestrzeniami wspólnymi. Dlatego istotną sprawą Klubu Sady - klubu miłosników architektury Sadów Żoliborskich jest przypomnienie i udokumentowanie założeń architektury społecznie zaangażowanej, w przestrzeni której mieszkańcy aktywnie uczestniczą w procesie jej kreowania.

autorka projektu: Katarzyna Domagalska/fundacja mk hopsiup project
współpraca ze strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Tomasz Fudala

Działania Klubu Sady:
Warsztaty i wykłady architektoniczne
Spotkania i konsultacje z architektami zieleni
Edukacja przestrzenna dla dzieci wg idei Haliny Skibniewskiej „Plac zabaw Plac budowy”
Spotkania z mieszkańcami Sadów
Konkurs kulinarny  Brzuch Architekta
Rajd Tour de Skibniewska ( w ramach Tour de Varsivie http://tdv.bzzz.net/)
Publikacje nt. architektury

Organizatorami Klubu Sady są: fundacja młodej kultury hopsiup project, Dzielnica Żoliborz
współpraca: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Stowarzyszenie Żoliborzan, Powojenny Modernizm.
Patronat: Kwartalnik Rzut i Architektura -murator
Kształtowanie Przestrzeni - program edukacji architektonicznej Krajowej Izby Architektów ruszył na Żoliborzu.
http://www.zoliborz.org.pl/urzad-dzielnicy/aktualnosci-urzedu-dzielnicy/1390-uczniowie-na-posiedzeniu-komisji-ladu-przestrzennego.html

wtorek, 19 marca 2013

PROGRAM EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP W GIMNAZJUM IM. SEMPOŁOWSKIEJ NA WARSZAWSKIM ŻOLIBORZU.


Młodzi projektanci mają wizję nowego Placu Grunwaldzkiego.

wtorek, 31 stycznia 2012

PROJEKT PRZEDSZKOLE ! W PLEBISCYCIE ARCHITEKTURA XXL.

Zapraszamy dnia 9 lutego na prezentację projektu Przedszkole! do klubu sztuki Architektury. Opowiemy też o dalszych planach związanych z projektem, edukacją i designem dla Dzieci. O architekturze energooszczędnej opowie architekt Jakub Lewkowicz.
http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=34091

wtorek, 3 stycznia 2012

DO DZIEŁA!


Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project od kilku lat zajmuje się edukacją przestrzenną, wiedząc, że zapoznawanie dzieci z pojęciami i umiejętnościami dotyczącymi architektury, urbanistyki i życia publicznego daje im wymierne korzyści. Dzięki zabawom i warsztatom dzieci podnoszą poziom logicznego myślenia, inteligencję przestrzenną, kreatywność, a w dalszej perspektywie również poczucie estetyki, zdolność krytycznej oceny rzeczywistości. W projekcie Przedszkole!, postawiliśmy sobie cel wniesienie faktycznego wkładu w kształt budownictwa użyteczności publicznej dedykowanego Dzieciom, wzorując się na dobrych praktykach skandynawskich. W oczywisty sposób wyszliśmy z procesem projektowania budynku przedszkola od konsultacji – z głównymi użytkownikami – Dziećmi i wychowawcami. Warsztaty w przedszkolu integracyjnym nr. 247 na warszawskim Żoliborzu pokazały nam, w jaki sposób Dzieci odbierają przestrzeń budynku, co w nim jest dla nich atrakcyjne, co przeszkadza i czego brak. 


Przedszkolaki definiują przedszkole głównie przez pryzmat jego funkcji, bo przedszkole to "miejsce w którym się bawi", lub " w którym, spędzamy czas, kiedy rodzice są w pracy". Wypowiedzi na temat idealnego przedszkola krążyły wokół marzeń i fantazji o "przedszkolu z czekolady", "późniejszym wstawaniu do przedszkola", ale też ujawniły najważniejsze potrzeby: jedzenia, odpoczynku i biegania!
Dzieci w przedszkolu lubią wyzwania - ciemny korytarz, zakamarki, piwnice, schody, zjeżdżalnie - to coś, co w wiadomy sposób pozwala mierzyć się ze strachem, rozwijać sprawność fizyczną i świat wyobraźni. 


Tak zdefiniowaną jakość przedszkola idealnego interpretowali studenci architektury pod kierownictwem polsko-duńskiego architekta Jakuba Lewkowicza, przy udziale merytorycznym firmy Rockwool, i stworzyli dwie koncepcje architektoniczne oparte na rozwiązaniach energooszczędnych i z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma swoją zasadniczą zaletę - był projektowany na faktycznej działce, przeznaczonej w Planie Zagospodarowania Dzielnicy Żoliborz pod budowę przedszkola dla nowobudowanej części Żoliborza Przemysłowego. Wraz z architektami z pracowni „Le 2 Workshop”, dopracowali detale architektoniczne skupiając się na aspekcie punktu odniesienia, jaki przybierają Dzieci w ich postrzeganiu. Podsumowaniem projektu była wystawa w Forcie Sokolnickiego. Największe wyzwanie projekt - Przedszkole! stawia jednak przed urzędnikami, decydującymi o kształcie nowej części Żoliborza. Trudno odmówić projektowi, który powstał dzięki przedszkolakom, wychowawcom i architektom zalet. Został przecież stworzony z myślą o tym, by swą architekturą przyciągał, wspierał
rozwój, zachwycał, ułatwiał użytkownikom wchodzenie w system edukacji.

Kuratorki projektu Przedszkole!
Kasia Domagalska
Joanna Krupa